شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تجهیزات پزشکی

  • تمام وقت

شرکت تجهیزات پزشکی در خرم آباد نیازمند مسئول فنی تجهیزات پزشکی با شرایط زیر استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال در آیمد

اطلاعات تماس:

رزومه واتساپ گردد

۰۹۱۶۷۴۶۰۰۵۶

شرکت تجهیزات پزشکی