شرکت پیام طب سروش

مسئول فنی توزیعی تجهیزات پزشکی

  • پاره وقت

شرکت تجهیزات پزشکی پیام طب سروش واقع در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی  با شرایط زیر است:

 شرایط احراز:

  • رشته مهندسی پزشکی
  • دارای گواهینامه مسئول فنی توزیعی و مراکز درمانی
  • بصورت غیرحضوری

اطلاعات تماس:

 جهت هماهنگی با شماره تلفن ۰۹۱۲۸۴۰۰۲۸۶ تماس حاصل نمایید .

شرکت پیام طب سروش