شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تولید

 • تمام وقت

شرکت معتبر تجهیزات پزشکی فعال در حوزه ی تولید و واردات واقع در تهران جهت کارخانه در شهرک مامونیه (ساوه) مسئول فنی تولید با مشخصات زیر استخدام میکند:

شرایط احراز:

 • آشنایی به مستندسازی فرآیندها
 • تهیه تکنیکال فایل 
 • آشنایی با استاندارد ایزو 13485 و گردش کار و فرآیندها
 • آشنایی با قوانین قیمت گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی
 • آشنایی با الزامات و مقررات قوانین مرتبط با اداره کل تجهیزات پزشکی ( کلیه اطلاعیه و دستورالعمل‌های اداره کل تجهیزات پزشکی)
 • آشنایی بر شرایط صحیح حمل و انبارش کالاهای پزشکی
 • آشنایی بر تهیه و به‌روز رسانی پرونده محصول (شامل شرح محصول، برچسب‌گذاری، آنالیز ریسک و…) بر اساس دستورالعمل های اداره کل تجهیزات پزشکی و ثبت و حفظ سوابق مربوطه.
 • آشنایی کامل با قوانین ریکال تجهیزات و ملزومات پزشکی و انجام اقدام اصلاحی
 • آشنایی بر روال دریافت پروانه تولید
 • آشنایی بر  اجرای فرآیند رسیدگی به شکایت مشتری و مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی و حفظ و نگهداری سوابق آن
 • آشنایی با  اخذ مجوزهای مرتبط با محصولات و خدمات
 • مسلط به تهیه گزارش های کنترل کیفی
 • مسلط به تهیه ی PCMF 

مزایا:

حقوق توفقی +بیمه

اطلاعات تماس:

info@ariapharmed.co

شرکت تجهیزات پزشکی