شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تولید

  • پاره وقت

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در تهران (شهرک قیام دشت ) جهت تکمیل کادر خود نیازمند مسئول فنی تولید با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • تحصیلات حداقل لیسانس شیمی
  • دارای پروانه مسئول فنی تجهیزات پزشکی جهت ثبت
  • توجه کنین حتما باید پروانه داشته باشین
  • فقط چند روز در ماه ممکنه لازم باشه در محل تولید حاضر بشین
  • محل تولید شهرک قیامدشت

اطلاعات تماس:

جذب شد

شرکت تجهیزات پزشکی