شرکت پیشگامان سنجش آزما

مسئول کنترل کیفی

  • تمام وقت

شرکت پیشگامان سنجش آزما جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند مسئول کنترل کیفی با شرایط زیر در تهران است:

شرایط احراز:

  • دارای پایان خدمت یا معافیت دائم
  • ترجیحا ساکن تهران
  • آشنایی کمی با کنترل کیفیت

اطلاعات تماس:

info@psazma.com

 

شرکت پیشگامان سنجش آزما