شرکت تجهیز گسترش سینا

کارشناس بازرگانی

  • تمام وقت

شرکت تجهیز گسترش سینا جهت تکمیل کادر بازرگانی خود درتهران در  سمت های مدیر و کارشناس بازرگانی دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز:

  • آشنایی با قوانین اداره کل تجهیزات پزشکی
  • آشنایی با سامانه های مرتبط جهت دریافت مجوزهای داخلی و TTAC
  • آشنایی با روال امور بانکی مرتبط با بازرگانی
  • حداقل سه سال سابقه کار

اطلاعات تماس:
خواهشمند است رزومه خود را به آدرس career@tgsina.com ارسال فرمایید

شرکت تجهیز گسترش سینا