بیمارستان خیریه امام سجاد

کارشناس تجهیزات پزشکی

  • تمام وقت

بیمارستان خیریه امام سجاد در مشهد جهت تکمیل کادر خود نیازمند کارشناس تجهیزات پزشکی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی
  • ترجیحاً آقا

اطلاعات تماس:

info@sajjadhospital.com

بیمارستان خیریه امام سجاد