برچسب: الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور

دستور العمل پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی

مقدمه: پیش فاکتور و فاکتور یکی از مدارک و مستندات مرتبط با خرید و فروش  تجهیزات و و ملزومات پزشکی است که شناسایی و بررسی مشخصات وسیله پزشکی خریداری شده یا فروخته شده را امکان پذیر می سازد.در این مقاله قصد داریم دستورالعمل پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی را […]

اطلاعات بیشتر