برچسب: ایزو

استاندارد iso13485

کیفیت و ایمنی دو تا مقوله ای هستند که در صنعت تجهیزات پزشکی قابل مذاکره و چشم پوشی نیست.در راستای تحقق این دو مقوله استانداردی پایه گذاری شد که تمام مراحل چرخه عمر یک محصول پزشکی اعم از  تولید؛ خدمات و تحویل بطور سخت گیرانه ای مورد بررسی قرار گیرد. […]

اطلاعات بیشتر