برچسب: توزیع کنندگان

رتبه بندی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی

  هدف: با عنایت به گستره وسیع تجهیزات پزشکی و طبقه بندی آنها در کلاسهای خطر متفاوت و لزوم نظارت مسئولین فنی بر حسن اجرای ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات پزشکی در واحدهای تولیدکننده، وارد کننده و توزیع کننده ، متناسب بودن دانش، تجربه و توانمندی مسئولین فنی با حیطه […]

اطلاعات بیشتر