برچسب: ثبت انبار شرکت توزیعی داخل سایت تیتک

ثبت انبار شرکت توزیعی داخل سایت تیتک

مقدمه : طبق دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی از تاریخ 20 خرداد 1403 شرکتهای توزیع کننده هم مثل شرکتهای تولید و واردات باید انبار خود را داخل سایت تیتک ثبت نمایند.قبلا شرکتهای توزیعی فقط داخل سامانه ثبت وسیله پزشکی می بایست انبار خود را معرفی می کردند ولی با […]

اطلاعات بیشتر