برچسب: ثبت تیتک

اخذ مجوز توزیع کننده سراسری نوار تست قند خون

مقدمه: در صورتی که شرکت قصد اخذ مجوز توزیع کننده سراسری نوار تست قند خون را داشته باشد باید تاییدیه های لازم را از معاونت غذا و دارو و اداره کل اخذ نماید تا بتوانید پخش نوار تست قند خون با قیمت دولتی را داشته باشید.   مدارک لازم جهت […]

اطلاعات بیشتر