برچسب: شرکتهای پخش سراسری و استانی

ثبت انواع شرکتهای توزیعی و عرضه کننده تجهیزات پزشکی

مقدمه در سامانه جدید شعبه به عنوان مکانی است که اطلاعات مسئولفنی و لیست انبارها به ان وابسته است. توزیع کنندگان (صنف یا شرکت توزیع کننده) بر اساس نوع مجوز توزیع خود می بایست حداقل های زیر را رعایت نمایند . انواع شرکتهای توزیع و پخش تجهیزات پزشکی به سه […]

اطلاعات بیشتر