برچسب: ضوابط ناظر فنی واردکننده

ضوابط ناظر فنی واردکننده

تعریف ناظر فنی واردکننده: به فردی اطلاق می گردد که از طرف واردکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی معرفی شده و پس از احراز شرایط و تایید کمیته تجهیزات پزشکی به عنوان ناظر فنی معرفی می گردد.ناظر فنی توسط مدیر عامل شرکت واردکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت بررسی […]

اطلاعات بیشتر