برچسب: نحوه برچسب گذاری تجهیزات پزشکی

اصول برچسب گذاری تجهیزات پزشکی

اداره كل تجهيزات پزشكي به منظور همـاهنگي بـا اصول برچسب گذاري  تجهیزات پزشکی بين المللي اصول و ضوابط زير را براي توليدكنندگان الزامي نموده است: تا حد امكان اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي و استفاده ايمن از وسايل بايد بر روي خود وسيله و يا بسته بندي هر واحد كالا […]

اطلاعات بیشتر