برچسب: کارایی پالایش باکتری1)BFE

الزامات اساسی تولید ماسک

این مقاله به منظور ارتقاء کیفی تولید ماسک در کشور آماده گردیده است که به شرح آن می پردازیم ماسکهای تولیدی با عنوان ماسک سه لایه پزشکی یکبار مصرف وماسکهای سه لایهبرای اهداف عمومی با شرح کاربرد ذیل، میباشند: ماسک با کاربرد پزشکی بنددار،کش دار،سه بعدی کادر درمان و بیماران […]

اطلاعات بیشتر