اخذ مجوز آیمد (imed)

فراتجهیزمِد پس از اخذ قرارداد با شرکت های تجهیزات پزشکی متعهد می گردد در کمترین زمان ممکن مجوزهای لازم را اخذ نماید و تا پایان کار همکاری های لازم را بعمل آورد

چند نمونه از شرکتهایی که در سال 1402 مجوز آنها توسط فراتجهیزمد اخذ شده است به شرح زیر است:

1. شرکت فرجام گستران طب فخیم تهران

2. شرکت تحقیق گستر نوین اترک مشهد

3. شرکت عالی طب سرو نوین یزد

4. شرکت درمان طب ثنم کرمان

5. شرکت آرمان پرتو اصفهان

6.شرکت امیران پارس طب اهواز

7.شرکت فرابین طب فرداد تهران

و…..

 

مجوز شرکت توزیعی:

 

مجوز شرکت وارداتی: