دوره های آموزشی مسئول فنی تجهیزات پزشکی

دوره های آموزشی که توسط تیم فراتجهیزمد برگزار میشود به صورت زیر است که هر آموزش بصورت جداگانه ارائه می گردد:

1.آموزش مسئول فنی تولید واردات تجهیزات پزشکی :

دوره آموزشی مسئول فنی
دوره آموزشی مسئول فنی تولید، واردات تجهیزات پزشکی توسط فراتجهیزمد

 

2. آموزش مسئول فنی توزیعی :

دوره آموزشی مسئول فنی
دوره آموزشی مسئول فنی توزیعی، مراکز درمانی تجهیزات پزشکی

 

 

3. آموزش شرایط تولید خوب GMP  و پروانه ساخت تجهیزات پزشکی:

دوره آموزشی gmp
دوره آموزشی شرایط تولید خوب و پروانه ساخت تجهیزات پزشکی

 

 

5. آموزش تکنیکال فایل نویسی تجهیزات پزشکی TECHNICAL FILE

دوره آموزشی تکنیکال فایل
دوره آموزشی تکنیکال فایل نویسی تجهیزات پزشکی

 

7.کارشناس بازرگانی:

دوره آموزشی کارشناس بازرگانی
دوره آموزشی کارشناس بازرگانی توسط فراتجهیزمد

 

” جهت دریافت آموزشها از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید.”

 

“نمونه فیلم آموزشی مسئول فنی (ثبت کالای تولیدی در اداره تجهیزات پزشکی)”

 

“نمونه فیلم آموزشی مسئول فنی (واردات با بارنامه)”