معرفی مسئول فنی تجهیزات پزشکی به شرکتها

خدمات تیم فراتجهیزمد در زمینه سمت مسئول فنی به شرح زیر است :

1.معرفی مسئول فنی به شرکتها متناسب با حیطه کاری

2.ثبت شرکت تجهیزات پزشکی در سامانه های تیتک و آیمد(ttac_ imed)

3.مشاوره در زمینه آزمون مسئول فنی و قبولی تضمینی در آزمون

4.مشاوره در زمینه تمدید نمایندگی

” جهت دریافت مشاوره از طریق شماره 09374955947 با ما در ارتباط باشید”