شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تجهیزات پزشکی

  • تمام وقت

شرکت تجهیزات پزشکی در قم نیازمند مسئول فنی تجهیزات پزشکی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال

اطلاعات تماس:

ارسال رزومه به شماره زیر

۰۹۱۰۰۱۱۵۷۴۵

شرکت تجهیزات پزشکی