شرکت درمان یاب

مسئول فنی توزیعی

  • تمام وقت

شرکت  درمان یاب جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر در شهرهای زاهدان،کرمانشاه،شیراز،اهواز، قم می باشد:

شرایط احراز:

  • دارای گواهینامه مسئول فنی تجهیزات پزشکی
  • دارای انگیزه و روحیه کار گروهی
  • مسئولیت پذیر
  • فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی

اطلاعات تماس:

info@darmanyab.com

 

شرکت درمان یاب