شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای گواهی مسئول فنی توزیعی
  • بصورت غیرحضوری

اطلاعات تماس:

۰۹۳۳۱۱۴۷۰۶۶

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی