شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی بصورت پاره وقت با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای کارتابل فعال در آیمد
  • دارای مدرک مهندسی پزشکی

اطلاعات تماس:

09121856517

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی