شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی بصورت غیرحضوری با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای کارتابل فعال در آیمد
  • دارای مدرک مهندسی پزشکی

اطلاعات تماس:

فقط پیامک ارسال شود و از تماس خودداری شود

09125386831

شرکت تجهیزات پزشکی