شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت تجهیزات پزشکی در تبریز نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال در آیمد
  • بصورت پاره وقت

اطلاعات تماس:

رزومه واتساپ گردد و از تماس خودداری شود

۰۹۱۴۲۴۴۴۴۰۶

 

شرکت تجهیزات پزشکی