شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت پخش و توزیع تجهیزات مصرفی پزشکی نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر در تهران است:

شرایط احراز:

  • دارای گواهی مسئول فنی توزیعی
  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • بصورت غیرحضوری

 

اطلاعات تماس:

رزومه واتساپ گردد

۰۹۲۱۳۰۰۱۷۲۰

شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی