شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی توزیعی

  • تمام وقت

شرکت تجهیزات پزشکی در تبریز جهت تکمیل کادر خود مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای گواهی مسئول فنی توزیعی

اطلاعات تماس:

رزومه به شماره زیر واتساپ گرددو از تماس خودداری شود.

۰۹۱۴۲۴۴۴۴۰۶

شرکت تجهیزات پزشکی