شرکت تجهیزات آزمایشگاهی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی  در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال در آیمد

اطلاعات تماس:

از تماس خودداری شود ،واتساپ پیام بدید

09378124512

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی