شرکت کارا سلامت نامی

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

شرکت  تجهیزات پزشکی کارا سلامت نامی  در تهران جهت تکمیل کادر خود نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال در آیمد
  • بصورت پاره وقت

اطلاعات تماس:

جذب شد

شرکت کارا سلامت نامی