تجهیزات پزشکی روشا طب

مسئول فنی توزیعی

  • پاره وقت

تجهیزات پزشکی روشا طب جهت تکمیل کادر خود در تهران نیازمند مسئول فنی توزیعی با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای کارتابل فعال در آیمد
  • بصورت پاره وقت

اطلاعات تماس:

جذب شد

تجهیزات پزشکی روشا طب