شرکت دیبا درمان کاویان

مسئول فنی تولید تجهیزات پزشکی

 • تمام وقت

شرکت تولیدکننده مواد دندانپزشکی دیبا درمان کاویان جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند مسئول فنی تولید در تهران با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

 • آشنا به تکنیکال فایل وتهیه آن مطابق استاندارد 
 • آشنا به اصول پیاده سازی و ممیزی سیستم بر اساس استاندارد ISO 13485:2016 
 • آشنایی و تسلط بر استانداردهای تجهیزات پزشکی از جمله ISO 13485 و CE 
 • آشنایی و تسلط به مراحل ثبت کالا در اداره تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو 
 • آشنایی به فرآیند اخذ پروانه تولید از اداره تجهیزات پزشکی 
 • آشنایی به اخذ کد های IRC
 • مسلط بر اجرا‌ و‌ پیگیری کلیه امور فنی ، علمی 
 • آشنایی به اصول GMP 
 • توانایی انجام تمام شرح وظایف مسئول فنی در ادراه کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو  
 • آشنایی مناسب با زبان انگلیسی 

مزایا:

 حداقل توافقی

اطلاعات تماس:

info@ddkdental.com

شرکت دیبا درمان کاویان