شرکت هلدینگ توان

مسئول فنی تولید و واردات

  • تمام وقت

شرکت هلدینگ توان در تهران جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند مسئول فنی تولید و واردات با شرایط زیر است:

شرایط احراز :

  • فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی
  • دارای سابقه کار حداقل دوساله در اخذ مجوز از سازمان اداره کل تجهیزات پزشکی , IMED , استاندارد
  • داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط

ساعت کاری و مزایا:

  • همکاری به صورت پروژه ای یا فول تایم
  • بیمه و ساعت کار و مزایا طبق قوانین شورای عالی کار
  • دریافتی به صورت  توافقی نسبت به KPI
اطلاعات تماس:

شرکت هلدینگ توان