شرکت ایده تجارت فرنام

مسئول فنی تولید و واردات

  • تمام وقت

شرکت ایده تجارت فرنام جهت تکمیل کادر خود مسئول فنی تجهیزات  با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  •  جنسیت خانم
  • عدم مشغولیت به تحصیل
  • تسلط بر روی برنامه های اکسل و ورد
  • آشنا با اصول و ضوابط اداره کل تجهیزات
  • اشنا به اخذ نمایندگی /ثبت کالا/اخذ IRCو…

اطلاعات تماس:

ارسال رزومه به شماره ۰۹۳۳۰۱۵۲۳۵۲

شرکت ایده تجارت فرنام