شرکت ابزار سلامت ایرانیان

مسئول فنی تولید و واردات

  • تمام وقت

شرکت تجهیزات پزشکی ابزار سلامت ایرانیان ، تولید کننده پیچ و پلاک ارتوپدی مسئول فنی واردات با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  •   انجام امور اداره کل تجهیزات پزشکی سایت IMED و TTAC و NTSW
  • به صورت تمام وقت

اطلاعات تماس:

 ایمیل MARKETPART.ATP@GMAIL.COM

شرکت ابزار سلامت ایرانیان