شرکت آرمان طب کهن اروند

مسئول فنی تولید و واردات

  • پاره وقت

شرکت آرمان طب کهن اروند  در استان خوزستان (آبادان ) جهت تکمیل کادر خود مسئول فنی تولید و واردات با شرایط زیر استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی و رشته های مرتبط
  • دارای کارتابل فعال در سایت آیمد

اطلاعات تماس:

جذب شد

شرکت آرمان طب کهن اروند