شرکت کنسرسیوم دیالیز ایران

مسئول فنی تولید

  • تمام وقت

شرکت کنسرسیوم دیالیز ایران جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند مسئول فنی تولید تجهیزات پزشکی با شرایط زیر در استان البرز (اشتهارد) است:

شرایط احراز:

  • همکاری در زمینه استقرار و اخذ استانداردها و مجوزهای مربوطه متناظر با بازارهای هدف
  • همکاری در انجام ممیزی های سرزده یا با برنامه به منظور اطمینان از اجرای استانداردها و الزامات
  • همکاری در بررسی گزارشات ادواری شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
  • مسلط به الزامات 13485
  • اشنا به الزامات ممیزی طبق استاندارد 19011
  • آشنا به الزامات CE و MDR
  • مسلط به office
  • مسلط به زبان انگلیسی

اطلاعات تماس:

لینک استخدام

شرکت کنسرسیوم دیالیز ایران