شرکت مهرآزما طب آسیا

مسئول فنی تولید

  • تمام وقت

شرکت توسعه تجهیز بازرگانی مهرآزما طب آسیا جهت تکمیل کادر اداری خود نیازمند مسئول فنی تولید با شرایط زیر در مشهد می باشد:

شرایط احراز:

  • پیگیری اخذ مجوزات مورد نیاز تولید
  • رفع نواقص پرونده های درخواست مجوز
  • ارتباط و تعامل با اداره تجهیزات پزشکی ( حضوری و تلفنی )
  • گزارش منظم به مدیر مربوطه
  • مهارتهای ارتباطی خوب جهت پیگیری امور و تعامل با اداره تجهیزات پزشکی و سایر ارگان ها
  • تسلط بر فرآیند های اخذ مجوزات تولید
  • منظم و با انگیزه
  • علاقمند به کار تیمی
  • ساکن مشهد

مزایا:

دارای اهداف و چشم انداز شغلی شفاف
قانون کار + بیمه + پاداش

اطلاعات تماس:

info@mehrazmateb.com

شرکت مهرآزما طب آسیا