شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تولید

  • تمام وقت

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی، واقع در پارک علم و فناوری اصفهان، نیازمند مسئول فنی تولیدی به صورت حضوری و با شرایط زیر می باشد:

شرایط احراز:

-دارای حداقل سه سال سابقه ی کاری مفید در زمینه مسئول فنی تولیدی تجهیزات پزشکی
-توانمند در دریافت مجوزات مربوطه از معاونت غذا و دارو
-توانمند در اخذ تمدید ایزو
-حضور در محل کار الزامی میباشد

مزایا:

حقوق توافقی

اطلاعات تماس:

فرم استخدام

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی