شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تولید

  • تمام وقت

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی، واقع در پارک علم و فناوری اصفهان، نیازمند مسئول فنی تولیدی به صورت حضوری و با شرایط زیر می باشد:

شرایط احراز:

  • دارای حداقل سه سال سابقه ی کاری مفید در زمینه مسئول فنی تولیدی تجهیزات پزشکی
  • توانمند در دریافت مجوزات مربوطه از معاونت غذا و دارو
  • توانمند در اخذ تمدید ایزو13485
  • حضور در محل کار الزامی میباشد

تسهیلات:

حقوق و مزایا توافقی

اطلاعات تماس:

فرم همکاری

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی