شرکت تجهیزات پزشکی

مسئول فنی تولید

  • پاره وقت

شرکت تجهیزات پزشکی در رشت نیازمند مسئول فنی تولید با شرایط زیر استخدام می نماید:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی
  • دارای گواهی مسئول فنی تولید
  • بصورت پاره وقت

اطلاعات تماس:

رزومه واتساپ گردد

۰۹۱۲۳۷۶۱۲۶۰

شرکت تجهیزات پزشکی