شرکت سلامت گستر نانو دارو

مسئول فنی تولید و واردات

  • تمام وقت

شرکت سلامت گستر نانو دارو جهت تکمیل کادر اداری خود در تهران نیازمند مسئول فنی تولید و واردات با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • یک سال سابقه کار مرتبط با ثبت اداره تجهیزات
  • پروانه مسئول فنی آزاد
  • آشنا به اداره تجهیزات

اطلاعات تماس:

info@snm-co.com

شرکت سلامت گستر نانو دارو