شرکت واردکننده آسا تن زاگرس

مسئول فنی واردات

  • پاره وقت

شرکت واردکننده آسا تن زاگرس جهت تکمیل کادر خود برای تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی  نیازمند مسئول فنی واردات در تهران با شرایط زیر است:

شرایط احراز:

  • دارای مدرک مهندسی پزشکی و رشته های مرتبط
  • دارای گواهی مسئول فنی واردات
  • بصورت غیرحضوری

اطلاعات تماس:

جذب شد

 

شرکت واردکننده آسا تن زاگرس