شرکت شناسایی افق سلامت

مسئول کنترل کیفی

  • تمام وقت

شرکت شناسایی افق سلامت جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند کارشناس فنی تولید با شرایط زیر  در تهران محدوده دانشگاه صنعتی امیرکبیر است:

شرایط احراز:

  • فرآیند آماده سازی مواد اولیه
  • کار با دستگاه کاترپلاتر
  • کار با دستگاه لمینت
  • کنترل کیفی
  • بسته بندی

مزایا:

حقوق توافقی

اطلاعات تماس:

info@shenacell.com

شرکت شناسایی افق سلامت