شرکت مدی تک سیس

مسئول کنترل کیفی

  • تمام وقت

شرکت مدی تک سیس جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند مسئول کنترل کیفی با شرایط زیر در اشتهارد می باشد.

شرایط احراز:

  • همکاری در زمینه استقرار و اخذ استانداردها و مجوزهای مربوطه متناظر با بازارهای هدف
  • همکاری در انجام ممیزی های سرزده یا با برنامه به منظور اطمینان از اجرای استانداردها و الزامات
  • همکاری در بررسی گزارشات ادواری شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
  • مسلط به الزامات 13485
  • آشنا به الزامات ممیزی طبق استاندارد 19011
  • آشنا به الزامات CE و MDR
  • مسلط به office
  • مسلط به زبان انگلیسی

اطلاعات تماس:

info@meditechsys.com

شرکت مدی تک سیس