شرکت تجهیزات پزشکی

کارشناس فنی

  • تمام وقت

شرکتی فعال  در زمینه واردات تجهیزات تصویربرداری پزشکی جهت تکمیل کادر فنی خود  در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احراز:

  • تکنسین تعمیرات تجهیزات پزشکی
  • جنسیت آقا
  • حداقل ۲ سال سابقه مرتبط
  • امکان سفربه شهرستان
  • آشنایی به زبان انگلیسی

مزایا:
( حقوق،بیمه،مزایای مناسب)

اطلاعات تماس:

kam.ghaedpour@daneshafzarteb.com

شرکت تجهیزات پزشکی