شرکت ابزار پزشکی صبای هستی

کارشناس فنی

  • تمام وقت

مدرن ابزار پزشکی صبای هستی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

موقعیت شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس فنی
  • جنسیت: خانم، آقا
  • نوع قرارداد: تمام وقت
  • کارشناسی
  • ساعت کار از 7 الی 17 عصر (اضافه کاری محاسبه می گردد.)
  • تمامی حقوق و مزایا و حق مسئولیت و اضافه کاری طبق اداره کار پرداخت می گردد.
  • همچنین بیمه پرسنل از هفته اول صورت می گیرد. (درصورت ماندگاری پرسنل)

اطلاعات تماس:

a.abdollahifar@gmail.com

 

 

 

شرکت ابزار پزشکی صبای هستی