محصولات آموزشی

واردات تجهیزات پزشکی با بارنامه

توضیحات

این آموزش حاوی مباحث زیر می باشد:

1.اشنایی با اخذ گواهی بازرسی و ثبت ان

2. آموزش اظهارات گمرکی(واردات)

3.آموزش ثبت انبار و ماشین

4.ثبت وکالت نامه در epl

5.واگذاری ترخیصیه;قبض انبار الکترونیکی و تجمیع بارنامه


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید: 09374955947