اخذIRC وارداتی

توضیحات

این آموزش حاوی مباحث زیر است:

ثبت وسیله پزشکی
مراحل ثبت وسیله پزشکی عادي
مراحل ثبت وسیله پزشکی قطعه یدکی
مراحل ثبت وسیله پزشکی نمونه
مراحل ثبت وسیله پزشکی آزمایشگاهی وادراتی صرفاً تحقیقاتی
مراحل ثبت وسیله پزشکی فوریتی
اصلاحیه وسیله پزشکی
تصحیح gtin فراورده ثبت شده
اخذ irc


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید:09374955947