تعیین منشا ارز

توضیحات

این آموزش حاوی مباحثی از قبیل زیر است:
1. دریافت کد ساتا از بانک
2.تعیین منشا ارز جدید
3.اظهار شناسه رهگیری


جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید: 09374955947