محصولات آموزشی

ثبت دفاتر تجاری (کارت بازرگانی)

توضیحات

این آموزش حاوی مباحثی از قبیل زیر است:
درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی
تعهدنامه کارت بازرگانی
کدپستی دفتر مرکزی شخص حقوقی
کد پستی دفتر مرکزی شخص حقیقی
وضعیت نظام وظیفه
سابقه فعالیت تجاری ، مدرک تحصیلی و پروانه بهره برداری
و………………………………

جهت آموزش کامل با پشتیبانی تماس بگیرید: 09374955947